14.07.2019, Kurkocin

Pani Karolina zaprosiła nas na spotkanie w ramach dofinansowania z funduszu „Inicjuj z FIO na start”.

„Przez pokolenia -w poszukiwaniu naszych korzeni i dobrej formy”

Spotkanie dotyczyło tradycji i historii miejscowości, która jest o wiele bardziej ciekawa i dłuższa, niż może się wydawać.

Panie z Koła Gospodyń, w pięknych, stylizowanych na góralskie strojach przygotowały wystawę, spotkanie i prelekcję na temat swojej miejscowości. Dlaczego góralskich? Otóż do Kurkocina po wojnie przybyli prawdziwi Górale, by na nowo skolonizować wieś.

Strzelaliśmy z  łuku, tworzyliśmy motanki, zbieraliśmy zioła na wianki, do tego lepienie z gliny, pisanie piórem..życie z początków historii tej osady.