21.09.2019 Dorposz Szlachecki, Słowiańskie Demony – inscenizacja historyczna