30.10.2019, Umowa

PODPISANO UMOWĘ NA ZADANIE PUBLICZNE

Dnia 30 października br. w Urzędzie Miasta i Gminy w Jabłonowie Pomorskim odbyło się uroczyste podpisanie umowy na realizację zadania publicznego.

Dofinansowanie w kwocie 4 500,00 zł  otrzymała Fundacja Brama Epok.

Urząd Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie  reprezentował Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Skarbnik Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbara Suchocka oraz pracownik urzędu Mirella Paradowska.

W imieniu organizacji umowę podpisali: Prezes Joanna Kalenik i Wiceprezes Grzegorz Kalenik.

Fundacja będzie realizowała projekt pn. „Promocja Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie poprzez spotkania o charakterze żywej lekcji historii”.

Dzięki dofinansowaniu w szkołach podstawowych w Jabłonowie, Góralach i Płowężu odbędą się żywe lekcji historii.

Celem głównym przedmiotowego projektu jest promocja Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorski na turystycznej mapie regionu, zwiększenie wiedzy Uczestników zadania na temat historii i tradycji regionu, a także wzrost poczucia lokalnego patriotyzmu.

źródło: www.jablonowopomorskie.pl