09.08.2019, Jabłonowo Pomorskie

PODPISANIE UMOWY Z FUNDACJĄ BRAMA EPOK

9 sierpnia 2019 roku, w Urzędzie Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie została podpisana umowa porozumienie o współpracy partnerskiej z Fundacją Brama Epok  na realizację zadania pn.” Ożywienie Osady Wojów Piastowskich w Mileszewach”.

W podpisaniu umowy uczestniczyli: Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski, Skarbnik Barbara  Suchocka oraz Pracownik Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Marcin Olszewski. Fundację Bramę Epok reprezentowała Pani Joanna Kalenik.

W ramach podpisanej umowy przewiduje się odnowienie osady, stworzenie programu historyczno- edukacyjnego dla różnych grup wiekowych oraz prowadzenie zajęć i warsztatów interaktywnych.

Źródło: www.jablonowopomorskie.pl