18.11.2019 Miasto i Gmina Jabłonowo Pomorskie

18.11.2019

Realizacja zadania „Promocja Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie poprzez spotkania o charakterze żywej lekcji historii.”

Bardzo dziękujemy Władzom samorządowym i Pracownikom Instytucji Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie, przede wszystkim Panu Burmistrzowi Przemysławowi Górskiemu za możliwość realizacji tego zadania.
Bardzo dziękujemy:
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Kusocińskiego w Jabłonowie Pomorskim – Annie Berent
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płowężu – Annie Kochańskiej-Bayer
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Góralach – Reginie Szczotek
oraz Pracownikom Szkół w Jabłonowie, Płowężu i Góralach
Bardzo dziękujemy Centrum Kultury i Sportu w Jabłonowie Pomorskim za udostępnienie świetlicy w Mileszewach
Bardzo dziękujemy Pani Sołtys oraz Mieszkańcom Mileszew za zaangażowanie
Dziękujemy wszystkim mądrym i wspaniałym Dzieciom za wysłuchanie naszej lekcji .

? Działaliśmy razem Fundacją „Miłośnicy Historii Polski Piast” i rycerzami Chorągwi Zaciężnej Ziemi Kujawskiej.
? Byliśmy w trzech Szkołach i w świetlicy w Mileszewach, w której z  dorosłymi Mieszkańcami rozmawialiśmy o pomysłach i potrzebach na działania,a z Dziećmi prowadziliśmy warsztaty. Wszystko to przy słodkim poczęstunku i z miłymi upominkami.
? Opowiadaliśmy o pięknie regionu, grodziskach, o szacunku dla dziedzictwa. Zapraszaliśmy do Osady w Mileszewach. Prosiliśmy, by dbać o  nią jak o wspólne dobro !
? Porównywaliśmy wczesne i późne średniowiecze – pokazywaliśmy różnice, przymierzaliśmy elementy uzbrojenia.
? Dzieci aktywnie brały udział w konkursach, były małe nagrody, bicie monet. To była żywa lekcja historii !

Fot. Joanna Tułnowska i nasze