18.11.2019, Płowęż

Realizacja zadania „Promocja Gminy i Miasta Jabłonowo Pomorskie poprzez spotkania o charakterze żywej lekcji historii.”
Bardzo dziękujemy:
Pani Dyrektor Szkoły Podstawowej w Płowężu – Annie Kochańskiej-Bayer
oraz Pracownikom Szkoły
Dziękujemy wszystkim mądrym i wspaniałym Dzieciom za wysłuchanie naszej lekcji !

? Działaliśmy razem z Fundacją „Miłośnicy Historii Polski Piast” oraz Chorągwią Zaciężną Ziemi Kujawskiej.
? Opowiadaliśmy o pięknie regionu, grodziskach, o szacunku dla dziedzictwa. Zapraszaliśmy do Osady w Mileszewach. Prosiliśmy, by dbać o  nią jak o wspólne dobro !
? Porównywaliśmy wczesne i późne średniowiecze – pokazywaliśmy różnice, przymierzaliśmy elementy uzbrojenia.
? Dzieci aktywnie brały udział w konkursach, były małe nagrody, bicie monet. To była żywa lekcja historii !

Dziękujemy
Jaruna i Jaroszek

Fot. Joanna Tułnowska i nasze