13.02.2020, Buk Pomorski

13 lutego 2020 r., tj. w czwartek w świetlicy wiejskiej w Buku Pomorskim, opiekun Centrum Aktywności Lokalnej Anna Strzelecka zaprosiła Fundację Bramę Epok na spotkanie z historią. Wydarzenie zgromadziło liczną grupę Dzieci, niektórym towarzyszyły również Mamy. Uczestnicy usłyszeli krótkie wprowadzenie do epoki wczesnego średniowiecza. Ilustracje z książek nieco bardziej zobrazowały tematykę. Następnie chętni, których nie brakowało, mieli okazję przymierzyć elementy uzbrojenia wczesnośredniowiecznego woja, takie jak m.in. miecz, tarcza, hełm. Kolejną częścią spotkania były zajęcia warsztatowe – wytwarzanie naczyń z gliny. Uczestnicy własnoręcznie, zgodnie z instrukcją prowadzących wykonali naczynie najstarszymi technikami ręcznego lepienia z gliny. Omówiono także dawne zabawki, z  których liczną grupę stanowią gliniane figurki. Uczestnicy wykonali ptaszki, które ozdobili kolorowymi piórkami. Ostatnia część zajęć była już wprowadzeniem do epoki późnego średniowiecza. Na papierze czerpanym, gęsim piórem Uczestnicy warsztatów stworzyli własny inicjał, używając do tego czcionek stylizowanych na historyczne.
Fundacja Brama Epok, która prowadziła spotkanie dokładnie w tym dniu obchodziła pierwszy rok swojego istnienia. W związku z tym przybyli goście – Burmistrz Miasta i Gminy Jabłonowo Pomorskie Przemysław Górski wraz z Skarbnik Miasta i  Gminy Jabłonowo Pomorskie Barbarą Suchocką złożyli życzenia i wręczyli kosz kwiatów jak i jabłonowskiego Anioła. W imieniu uczestników świetlicy wiejskiej życzenia i bukiet kwiatów złożył Sołtys Buku Pomorskiego Andrzej Bucha.
Spotkanie zakończyło się wspólnymi fotografiami oraz jedzeniem urodzinowego ciasta, a także planowaniem kolejnych warsztatów.