08.09.2020, Mileszewy

Pierwsza wizyta studyjna w ramach projektu „Seniorzy mają głos!”.

Seniorzy z UTW w Aleksandrowie Kujawskim udali się na wycieczkę do Osada Milewita w Mileszewach, by spotkać się z Zespołem Fundacja Brama Epok i podpatrzeć jej wspaniałe działania na rzecz lokalnej społeczności. Gospodarze Osady, Miłka i Milewit, zadbali o to, by ich Goście mogli przenieść się naprawdę do czasów średniowiecza.

Po wspólnej zabawie przy lepieniu naczyń z gliny oraz biciu monet Uczestnicy wycieczki pojechali jeszcze do Brodnicy i wraz z Miłką (Joanna Kalenik) odbyli długi spacer, podczas którego mieli okazję zobaczyć najważniejsze zabytki tego miasta.

Źródło: Fundacja RISE

—Projekt dofinansowany ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności społecznej Osób Starszych 2014-2020.