19.10.2020, Brodnica

Brodnica – miejsca nieznane – wirtualny spacer

1. Brodnica – miejsca nieznane – część I „Brodnicki Ratusz”

https://youtu.be/bSdekger7lg

2. Brodnica – miejsca nieznane – część II „Brodnicki Senior”

https://youtu.be/s5a1XlOBmLM

3. Brodnica – miejsca nieznane – część III „Brodnickie Krypty”

https://youtu.be/oUiwEtpM-ZY

4. Brodnica – miejsca nieznane – część IV „Brodnickie Lochy”

https://youtu.be/laFqpNMpIRU

5. Brodnica – miejsca nieznane – część V „Brodnicka Fara”

https://youtu.be/_zgkRSYA25k

Jest to ostatnie wydarzenie w ramach projektu „Bohaterom Bitwy pod Brodnicą – Cudu nad Drwęcą”, tworzonego przez Fundację Brama Epok w partnerstwie z Muzeum w Brodnicy i Brodnickim Domem Kultury.

Dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Koalicje dla Niepodległej”

Fot. Kozikowski Photo

#Wiktoria1920