17.09.2021 Cielęta

Dnia 17.09.2021 na terenie Szkoły Filialnej w Cielętach miało miejsce uroczyste odsłonięcie muralu „Nasze dziedzictwo – Niepodległa owocem marzeń i walki przodków”.

Dzień rozpoczął się warsztatami. Uczniowie klasy I przygotowali okolicznościowe lampiony, w barwach flagi, z umieszczoną w środku świecą z węzy pszczelej. Klasy starsze brały udział w warsztatach „Polska złotówka”, które opowiadały o historii polskiego nominału po odzyskaniu niepodległości.

W uroczystości odsłonięcia muralu wzięli udział:

Przedstawicielka Dyrektora Departamentu Edukacji, Kultury i Dziedzictwa Ministerstwa Obrony Narodowej Pani Dorota Szwejser

Wizytator Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy Pani Anna Sawicka

Wójt Gminy Brodnica Pan Adam Zalewski i Sekretarz Gminy – Pani Justyna Klimowska

Dyrektor Szkoły Podstawowej im. Janusza Korczaka w Szabdzie Pan Arkadiusz Chojnowski

Kierownik Gminnej Biblioteki Publicznej w Szczuce Pani Joanna Bonawenturska

Radny Gminy, a jednocześnie Sołtys Wsi Cielęta Pan Maciej Popławski

Pani Przewodnicząca Agnieszka Drumińska oraz Rada rodziców Szkoły Filialnej w Cielętach

Koło Gospodyń Wiejskich w Cielętach

Mincerz Fordoński, Przedstawiciele Mediów, Uczniowie Szkoły Podstawowej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce, Pracownicy, Rodzice i Dzieci Szkoły Filialnej w Cielętach, Mieszkańcy wsi Cielęta.

Zebranych Gości powitał Pan Zenon Matuszewski, Dyrektor Szkoły Podstawowej w Gortatowie z siedzibą w Szczuce. Kilka słów o muralu opowiedziała Joanna Kalenik, Prezes Fundacji Brama Epod. List do uczestników wydarzenia od Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka odczytał Dowódca 4 Brodnickiego Pułku Chemicznego płk dr Piotr Wachna.

Młodzież wspierana przez Panią Justynę Krauza przygotowała część artystyczną – pieśni z epoki oraz fragmenty tekstów źródłowych S. Bizana na temat Bitwy z 1920 roku. Zgromadzeni uczestnicy otrzymali pamiątkowe numizmaty. Na koniec na wszystkich czekała kawa i ciasto.

Wydarzenie wsparł finansowo Pan Wójt Gminy Brodnica Adam Zalewski, Patron Honorowy.

Mural dofinansowano ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej w ramach konkursu „Mur,ale historia Wojska Polskiego” Wydarzenie, warsztaty oraz tablice pamiątkowe dofinansowano ze środków Programu Wieloletniego NIEPODLEGŁA na lata 2017-2022 w ramach Programu Dotacyjnego „Niepodległa”

Fotografie wykonał Krzysztof Pokrętowski.