09, 14 i 15.12.2021 Warsztaty w Pałacu Anny Wazówny w Brodnicy