03.09.2022 Turniej Rycerski dla dzieci w Cielętach oraz Narodowe Czytanie