11.11.2022 Wręczenie nagród Pro Bono Poloniae w Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku