20.01.2024 I Brodnicki Spacer Historyczny – Droga do Niepodległości

@witekbiner
@witekbiner