Mała Ojczyzna – domem i drogą do wielkiego świata

Zaproszenie

Warsztaty 20.09.2021

Warsztaty 06.09.2021

Ogłoszenie o warsztatach

Warsztaty w Szczuce – 06.09.2021

Ogłoszenie o warsztatach w Szkole

Zaproszenie do Mileszew

Mileszewy

Szczuka

Cielęta, przy Szkole

Osiedle Cielęta

Zaproszenie na kino w Szczuce

Zaproszenie na kino w Osadzie

Zaproszenie na kino przy Szkole Filialnej

Zaproszenie na kino na Osiedlu w Cielętach: