02.03.2020, Cielęta

Lekcja żywej historii dla Dzieci w Szkole Filialnej w Cielętach.