31.08.2020 Osada Milewita

Osada Milewita – Mileszewy

Przy Osadzie stanęły pamiątkowe tablice wydarzenia „Odczarować ziemiaństwo”.

Działanie było zrealizowane w ramach projektu: „Kiedyś to było…Czasami kilka małych kroków do tyłu, pozwala na jeden wielki krok naprzód.”

Projekt jest finansowany przez Narodowy Instytut Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na lata 2014- 2020.